Chiết xuất các loại củ

Grid List

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Chiết xuất nghệ vàng [Yellow turmeric extract]

Chiết xuất nghệ vàng [Yellow turmeric extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất nghệ vàng [Yellow turmeric extract]

Chiết xuất nghệ vàng [Yellow turmeric extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất củ dền [Beetroot extract]

Chiết xuất củ dền [Beetroot extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất củ dền [Beetroot extract]

Chiết xuất củ dền [Beetroot extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất tỏi đen [Black garlic extract]

Chiết xuất tỏi đen [Black garlic extract]
60.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất tỏi đen [Black garlic extract]

Chiết xuất tỏi đen [Black garlic extract]
60.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất khoai môn [Taro extract]

Chiết xuất khoai môn [Taro extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất khoai môn [Taro extract]

Chiết xuất khoai môn [Taro extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất nghệ đen [Black turmeric extract]

Chiết xuất nghệ đen [Black turmeric extract]
210.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất nghệ đen [Black turmeric extract]

Chiết xuất nghệ đen [Black turmeric extract]
210.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất gừng đen [Black ginger extract]

Chiết xuất gừng đen [Black ginger extract]
100.000 VNĐ26.000.000 VNĐ

Chiết xuất gừng đen [Black ginger extract]

Chiết xuất gừng đen [Black ginger extract]
100.000 VNĐ26.000.000 VNĐ

Chiết xuất khoai lang [Sweet potato extract]

Chiết xuất khoai lang [Sweet potato extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất khoai lang [Sweet potato extract]

Chiết xuất khoai lang [Sweet potato extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất gừng [Ginger extract]

Chiết xuất gừng [Ginger extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất gừng [Ginger extract]

Chiết xuất gừng [Ginger extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất cà rốt [Carrot extract]

Chiết xuất cà rốt [Carrot extract]
240.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất cà rốt [Carrot extract]

Chiết xuất cà rốt [Carrot extract]
240.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất củ cải đường [Sugar beet extract]

Chiết xuất củ cải đường [Sugar beet extract]
45.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất củ cải đường [Sugar beet extract]

Chiết xuất củ cải đường [Sugar beet extract]
45.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]
250.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]
250.000 VNĐ15.000.000 VNĐ