Chiết xuất các loại hoa

Grid List

Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Chiết xuất nhụy hoa nghệ tây [Saffron extract]

Chiết xuất nhụy hoa nghệ tây [Saffron extract]
100.000 VNĐ26.000.000 VNĐ

Chiết xuất nhụy hoa nghệ tây [Saffron extract]

Chiết xuất nhụy hoa nghệ tây [Saffron extract]
100.000 VNĐ26.000.000 VNĐ

Chiết xuất oải hương [Lavender Flowers extract]

Chiết xuất oải hương [Lavender Flowers extract]
70.000 VNĐ17.000.000 VNĐ

Chiết xuất oải hương [Lavender Flowers extract]

Chiết xuất oải hương [Lavender Flowers extract]
70.000 VNĐ17.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa hồi [Star Anise Extract]

Chiết xuất hoa hồi [Star Anise Extract]
130.000 VNĐ10.500.000 VNĐ

Chiết xuất hoa hồi [Star Anise Extract]

Chiết xuất hoa hồi [Star Anise Extract]
130.000 VNĐ10.500.000 VNĐ

Chiết xuất cúc vạn thọ [Marigold Extract]

Chiết xuất cúc vạn thọ [Marigold Extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất cúc vạn thọ [Marigold Extract]

Chiết xuất cúc vạn thọ [Marigold Extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa súng [Water lily extract]

Chiết xuất hoa súng [Water lily extract]
175.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa súng [Water lily extract]

Chiết xuất hoa súng [Water lily extract]
175.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất đậu biếc [Butterfly pea extract]

Chiết xuất đậu biếc [Butterfly pea extract]
100.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất đậu biếc [Butterfly pea extract]

Chiết xuất đậu biếc [Butterfly pea extract]
100.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất cẩm quỳ [Mallow flower]

Chiết xuất cẩm quỳ [Mallow flower]
170.000 VNĐ36.000.000 VNĐ

Chiết xuất cẩm quỳ [Mallow flower]

Chiết xuất cẩm quỳ [Mallow flower]
170.000 VNĐ36.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa hồng đá [Rock rose extract]

Chiết xuất hoa hồng đá [Rock rose extract]
55.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa hồng đá [Rock rose extract]

Chiết xuất hoa hồng đá [Rock rose extract]
55.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa mẫu đơn [Peony extract]

Chiết xuất hoa mẫu đơn [Peony extract]
70.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa mẫu đơn [Peony extract]

Chiết xuất hoa mẫu đơn [Peony extract]
70.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa anh đào [Cherry blossom extract]

Chiết xuất hoa anh đào [Cherry blossom extract]
70.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa anh đào [Cherry blossom extract]

Chiết xuất hoa anh đào [Cherry blossom extract]
70.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa lily [Lily extract]

Chiết xuất hoa lily [Lily extract]
60.000 VNĐ12.500.000 VNĐ

Chiết xuất hoa lily [Lily extract]

Chiết xuất hoa lily [Lily extract]
60.000 VNĐ12.500.000 VNĐ

Chiết xuất bông cải xanh [Broccoli extract]

Chiết xuất bông cải xanh [Broccoli extract]
165.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất bông cải xanh [Broccoli extract]

Chiết xuất bông cải xanh [Broccoli extract]
165.000 VNĐ15.000.000 VNĐ