Chiết xuất các loại vỏ

Grid List

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Chiết xuất sả [Lemongrass Extract]

Chiết xuất sả [Lemongrass Extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất sả [Lemongrass Extract]

Chiết xuất sả [Lemongrass Extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ cây bạch dương [Birch bark extract]

Chiết xuất vỏ cây bạch dương [Birch bark extract]
95.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ cây bạch dương [Birch bark extract]

Chiết xuất vỏ cây bạch dương [Birch bark extract]
95.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ quế [Cinnamon bark extract]

Chiết xuất vỏ quế [Cinnamon bark extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ quế [Cinnamon bark extract]

Chiết xuất vỏ quế [Cinnamon bark extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ cây liễu trắng [White willow bark extract]

Chiết xuất vỏ cây liễu trắng [White willow bark extract]
60.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ cây liễu trắng [White willow bark extract]

Chiết xuất vỏ cây liễu trắng [White willow bark extract]
60.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ cam [Orange peel extract]

Chiết xuất vỏ cam [Orange peel extract]
80.000 VNĐ6.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ cam [Orange peel extract]

Chiết xuất vỏ cam [Orange peel extract]
80.000 VNĐ6.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ quýt [Mandarin orange peel extract]

Chiết xuất vỏ quýt [Mandarin orange peel extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ quýt [Mandarin orange peel extract]

Chiết xuất vỏ quýt [Mandarin orange peel extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ bưởi [Grapefruit peel extract]

Chiết xuất vỏ bưởi [Grapefruit peel extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất vỏ bưởi [Grapefruit peel extract]

Chiết xuất vỏ bưởi [Grapefruit peel extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ