Chiết xuất các loại lá

Grid List

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Chiết xuất cây phỉ

Chiết xuất cây phỉ

Cây phỉ được điều chế thành dạng chiết xuất dạng lỏng để đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực chăm sóc da và sức khỏe. Nhờ mang lại những giá trị như khả năng chống viêm, giảm ngứa và làm dịu các vết thương nhỏ trên da,…

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất chùm ngây [Drumstick tree extract]

Chiết xuất chùm ngây [Drumstick tree extract]
60.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất chùm ngây [Drumstick tree extract]

Chiết xuất chùm ngây [Drumstick tree extract]
60.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất bồ công anh [Dandelion extract]

Chiết xuất bồ công anh [Dandelion extract]
240.000 VNĐ20.000.000 VNĐ

Chiết xuất bồ công anh [Dandelion extract]

Chiết xuất bồ công anh [Dandelion extract]
240.000 VNĐ20.000.000 VNĐ

Chiết xuất lá thường xuân [Ivy leaf extract]

Chiết xuất lá thường xuân [Ivy leaf extract]
45.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất lá thường xuân [Ivy leaf extract]

Chiết xuất lá thường xuân [Ivy leaf extract]
45.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]
180.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]
180.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất trầu không [Betle leaf extract]

Chiết xuất trầu không [Betle leaf extract]
50.000 VNĐ4.500.000 VNĐ

Chiết xuất trầu không [Betle leaf extract]

Chiết xuất trầu không [Betle leaf extract]
50.000 VNĐ4.500.000 VNĐ