Chiết xuất các loại lá

Grid List

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất chùm ngây [Drumstick tree extract]

Chiết xuất chùm ngây [Drumstick tree extract]
60.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất chùm ngây [Drumstick tree extract]

Chiết xuất chùm ngây [Drumstick tree extract]
60.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất bồ công anh [Dandelion extract]

Chiết xuất bồ công anh [Dandelion extract]
240.000 VNĐ20.000.000 VNĐ

Chiết xuất bồ công anh [Dandelion extract]

Chiết xuất bồ công anh [Dandelion extract]
240.000 VNĐ20.000.000 VNĐ

Chiết xuất lá thường xuân [Ivy leaf extract]

Chiết xuất lá thường xuân [Ivy leaf extract]
45.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất lá thường xuân [Ivy leaf extract]

Chiết xuất lá thường xuân [Ivy leaf extract]
45.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]
180.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]
180.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất trầu không [Betle leaf extract]

Chiết xuất trầu không [Betle leaf extract]
50.000 VNĐ4.500.000 VNĐ

Chiết xuất trầu không [Betle leaf extract]

Chiết xuất trầu không [Betle leaf extract]
50.000 VNĐ4.500.000 VNĐ