Mua chiết xuất

Grid List

Hiển thị 1–12 của 174 kết quả

Chiết xuất đan sâm [Danshen root extract]

Chiết xuất đan sâm [Danshen root extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất đan sâm [Danshen root extract]

Chiết xuất đan sâm [Danshen root extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất nấm linh chi đỏ [Red lingzhi mushroom extract]

Chiết xuất nấm linh chi đỏ [Red lingzhi mushroom extract]
190.000 VNĐ17.000.000 VNĐ

Chiết xuất nấm linh chi đỏ [Red lingzhi mushroom extract]

Chiết xuất nấm linh chi đỏ [Red lingzhi mushroom extract]
190.000 VNĐ17.000.000 VNĐ

Chiết xuất xà sàng tử [Fructus Cnidii extract]

Chiết xuất xà sàng tử [Fructus Cnidii extract]
190.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất xà sàng tử [Fructus Cnidii extract]

Chiết xuất xà sàng tử [Fructus Cnidii extract]
190.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất táo tàu đỏ [Red jujube extract]

Chiết xuất táo tàu đỏ [Red jujube extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất táo tàu đỏ [Red jujube extract]

Chiết xuất táo tàu đỏ [Red jujube extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất táo tàu đen [Black jujube extract]

Chiết xuất táo tàu đen [Black jujube extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất táo tàu đen [Black jujube extract]

Chiết xuất táo tàu đen [Black jujube extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất khổ sâm [Sophora extract]

Chiết xuất khổ sâm [Sophora extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất khổ sâm [Sophora extract]

Chiết xuất khổ sâm [Sophora extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất kha tử [Terminalia chebula Retz extract]

Chiết xuất kha tử [Terminalia chebula Retz extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất kha tử [Terminalia chebula Retz extract]

Chiết xuất kha tử [Terminalia chebula Retz extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất sả [Lemongrass Extract]

Chiết xuất sả [Lemongrass Extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất sả [Lemongrass Extract]

Chiết xuất sả [Lemongrass Extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]

Chiết xuất lá bàng [Terminalia catappa leaf extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất hạt Methi [Fenugreek seed extract]

Chiết xuất hạt Methi [Fenugreek seed extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất hạt Methi [Fenugreek seed extract]

Chiết xuất hạt Methi [Fenugreek seed extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất nghệ vàng [Yellow turmeric extract]

Chiết xuất nghệ vàng [Yellow turmeric extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất nghệ vàng [Yellow turmeric extract]

Chiết xuất nghệ vàng [Yellow turmeric extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất rong nho [Grape seaweed extract]

Chiết xuất rong nho [Grape seaweed extract]
45.000 VNĐ11.250.000 VNĐ

Chiết xuất rong nho [Grape seaweed extract]

Chiết xuất rong nho [Grape seaweed extract]
45.000 VNĐ11.250.000 VNĐ