Chiết xuất các loại hạt

Grid List

Hiển thị 1–12 của 25 kết quả

Chiết xuất hạt Methi [Fenugreek seed extract]

Chiết xuất hạt Methi [Fenugreek seed extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất hạt Methi [Fenugreek seed extract]

Chiết xuất hạt Methi [Fenugreek seed extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất tiểu hồi [Fennel extract]

Chiết xuất tiểu hồi [Fennel extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất tiểu hồi [Fennel extract]

Chiết xuất tiểu hồi [Fennel extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt mơ [Apricot seed extract]

Chiết xuất hạt mơ [Apricot seed extract]
80.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt mơ [Apricot seed extract]

Chiết xuất hạt mơ [Apricot seed extract]
80.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất gạo đen [Black rice extract]

Chiết xuất gạo đen [Black rice extract]
200.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất gạo đen [Black rice extract]

Chiết xuất gạo đen [Black rice extract]
200.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất lúa mì [Wheat extract]

Chiết xuất lúa mì [Wheat extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất lúa mì [Wheat extract]

Chiết xuất lúa mì [Wheat extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất lúa mạch [Barley extract]

Chiết xuất lúa mạch [Barley extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất lúa mạch [Barley extract]

Chiết xuất lúa mạch [Barley extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất đậu đỏ [Red bean extract]

Chiết xuất đậu đỏ [Red bean extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất đậu đỏ [Red bean extract]

Chiết xuất đậu đỏ [Red bean extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất vừng đen [Sesame seed extract]

Chiết xuất vừng đen [Sesame seed extract]
50.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất vừng đen [Sesame seed extract]

Chiết xuất vừng đen [Sesame seed extract]
50.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt lanh [Flaxseed extract]

Chiết xuất hạt lanh [Flaxseed extract]
265.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt lanh [Flaxseed extract]

Chiết xuất hạt lanh [Flaxseed extract]
265.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt hạnh nhân [Almond seed extract]

Chiết xuất hạt hạnh nhân [Almond seed extract]
120.000 VNĐ9.750.000 VNĐ

Chiết xuất hạt hạnh nhân [Almond seed extract]

Chiết xuất hạt hạnh nhân [Almond seed extract]
120.000 VNĐ9.750.000 VNĐ

Chiết xuất đậu phộng [Peanut extract]

Chiết xuất đậu phộng [Peanut extract]
190.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất đậu phộng [Peanut extract]

Chiết xuất đậu phộng [Peanut extract]
190.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt dẻ ngựa [Horse chestnut extract]

Chiết xuất hạt dẻ ngựa [Horse chestnut extract]
60.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt dẻ ngựa [Horse chestnut extract]

Chiết xuất hạt dẻ ngựa [Horse chestnut extract]
60.000 VNĐ13.000.000 VNĐ