Chiết xuất các loại rau

Grid List

Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Chiết xuất rong nho [Grape seaweed extract]

Chiết xuất rong nho [Grape seaweed extract]
45.000 VNĐ11.250.000 VNĐ

Chiết xuất rong nho [Grape seaweed extract]

Chiết xuất rong nho [Grape seaweed extract]
45.000 VNĐ11.250.000 VNĐ

Chiết xuất tảo xoắn [Spirulina extract]

Chiết xuất tảo xoắn [Spirulina extract]
95.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất tảo xoắn [Spirulina extract]

Chiết xuất tảo xoắn [Spirulina extract]
95.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất tảo đỏ [Red marine algae extract]

Chiết xuất tảo đỏ [Red marine algae extract]
250.000 VNĐ50.000.000 VNĐ

Chiết xuất tảo đỏ [Red marine algae extract]

Chiết xuất tảo đỏ [Red marine algae extract]
250.000 VNĐ50.000.000 VNĐ

Chiết xuất rong biển nhập [Pinus strobus bark extract]

Chiết xuất rong biển nhập [Pinus strobus bark extract]
200.000 VNĐ56.000.000 VNĐ

Chiết xuất rong biển nhập [Pinus strobus bark extract]

Chiết xuất rong biển nhập [Pinus strobus bark extract]
200.000 VNĐ56.000.000 VNĐ

Chiết xuất cây xương rồng [Cactus extract]

Chiết xuất cây xương rồng [Cactus extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất cây xương rồng [Cactus extract]

Chiết xuất cây xương rồng [Cactus extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất măng tây [Asparagus extract]

Chiết xuất măng tây [Asparagus extract]
55.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất măng tây [Asparagus extract]

Chiết xuất măng tây [Asparagus extract]
55.000 VNĐ13.000.000 VNĐ

Chiết xuất cần tây [Celery extract]

Chiết xuất cần tây [Celery extract]
180.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất cần tây [Celery extract]

Chiết xuất cần tây [Celery extract]
180.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất cây râu mèo [Cat whiskers extract]

Chiết xuất cây râu mèo [Cat whiskers extract]
165.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất cây râu mèo [Cat whiskers extract]

Chiết xuất cây râu mèo [Cat whiskers extract]
165.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất bắp cải [Cabbage extract]

Chiết xuất bắp cải [Cabbage extract]
140.000 VNĐ11.250.000 VNĐ

Chiết xuất bắp cải [Cabbage extract]

Chiết xuất bắp cải [Cabbage extract]
140.000 VNĐ11.250.000 VNĐ

Chiết xuất rau mùi [Coriander extract]

Chiết xuất rau mùi [Coriander extract]
210.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất rau mùi [Coriander extract]

Chiết xuất rau mùi [Coriander extract]
210.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất rau đắng biển [Bacopa extract]

Chiết xuất rau đắng biển [Bacopa extract]
60.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất rau đắng biển [Bacopa extract]

Chiết xuất rau đắng biển [Bacopa extract]
60.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất cây diếp xoăn [Chicory extract]

Chiết xuất cây diếp xoăn [Chicory extract]
55.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất cây diếp xoăn [Chicory extract]

Chiết xuất cây diếp xoăn [Chicory extract]
55.000 VNĐ14.000.000 VNĐ