Chiết xuất thảo mộc

Grid List

Hiển thị 1–12 của 37 kết quả

Chiết xuất đan sâm [Danshen root extract]

Chiết xuất đan sâm [Danshen root extract]
205.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất đan sâm [Danshen root extract]

Chiết xuất đan sâm [Danshen root extract]
205.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất nấm linh chi đỏ [Red lingzhi mushroom extract]

Chiết xuất nấm linh chi đỏ [Red lingzhi mushroom extract]
225.000 VNĐ10.500.000 VNĐ

Chiết xuất nấm linh chi đỏ [Red lingzhi mushroom extract]

Chiết xuất nấm linh chi đỏ [Red lingzhi mushroom extract]
225.000 VNĐ10.500.000 VNĐ

Chiết xuất xà sàng tử [Fructus Cnidii extract]

Chiết xuất xà sàng tử [Fructus Cnidii extract]
190.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất xà sàng tử [Fructus Cnidii extract]

Chiết xuất xà sàng tử [Fructus Cnidii extract]
190.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất cỏ xạ hương [Thyme extract]

Chiết xuất cỏ xạ hương [Thyme extract]
220.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất cỏ xạ hương [Thyme extract]

Chiết xuất cỏ xạ hương [Thyme extract]
220.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất kim ngân [Honeysuckle extract]

Chiết xuất kim ngân [Honeysuckle extract]
60.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất kim ngân [Honeysuckle extract]

Chiết xuất kim ngân [Honeysuckle extract]
60.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất la hán quả [Momordica grosvenori Swingle extract]

Chiết xuất la hán quả [Momordica grosvenori Swingle extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất la hán quả [Momordica grosvenori Swingle extract]

Chiết xuất la hán quả [Momordica grosvenori Swingle extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất trắc bách diệp [Oriental thuja extract]

Chiết xuất trắc bách diệp [Oriental thuja extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất trắc bách diệp [Oriental thuja extract]

Chiết xuất trắc bách diệp [Oriental thuja extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất cỏ linh lăng [Alfalfa extract]

Chiết xuất cỏ linh lăng [Alfalfa extract]
45.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Chiết xuất cỏ linh lăng [Alfalfa extract]

Chiết xuất cỏ linh lăng [Alfalfa extract]
45.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Chiết xuất cỏ đuôi ngựa [Horsetail extract]

Chiết xuất cỏ đuôi ngựa [Horsetail extract]
200.000 VNĐ9.500.000 VNĐ

Chiết xuất cỏ đuôi ngựa [Horsetail extract]

Chiết xuất cỏ đuôi ngựa [Horsetail extract]
200.000 VNĐ9.500.000 VNĐ

Chiết xuất cây lược vàng [Callisia fragrans extract]

Chiết xuất cây lược vàng [Callisia fragrans extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất cây lược vàng [Callisia fragrans extract]

Chiết xuất cây lược vàng [Callisia fragrans extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất nấm đầu khỉ [Monkey head mushroom extract]

Chiết xuất nấm đầu khỉ [Monkey head mushroom extract]
85.000 VNĐ22.000.000 VNĐ

Chiết xuất nấm đầu khỉ [Monkey head mushroom extract]

Chiết xuất nấm đầu khỉ [Monkey head mushroom extract]
85.000 VNĐ22.000.000 VNĐ

Chiết xuất đinh hương [Clove extract]

Chiết xuất đinh hương [Clove extract]
105.000 VNĐ18.750.000 VNĐ

Chiết xuất đinh hương [Clove extract]

Chiết xuất đinh hương [Clove extract]
105.000 VNĐ18.750.000 VNĐ