Chiết xuất các loại quả

Grid List

Hiển thị 1–12 của 43 kết quả

Chiết xuất táo tàu đỏ [Red jujube extract]

Chiết xuất táo tàu đỏ [Red jujube extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất táo tàu đỏ [Red jujube extract]

Chiết xuất táo tàu đỏ [Red jujube extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất táo tàu đen [Black jujube extract]

Chiết xuất táo tàu đen [Black jujube extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất táo tàu đen [Black jujube extract]

Chiết xuất táo tàu đen [Black jujube extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất kha tử [Terminalia chebula Retz extract]

Chiết xuất kha tử [Terminalia chebula Retz extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất kha tử [Terminalia chebula Retz extract]

Chiết xuất kha tử [Terminalia chebula Retz extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất trái nhàu [Noni fruit extract]

Chiết xuất trái nhàu [Noni fruit extract]
50.000 VNĐ3.000.000 VNĐ

Chiết xuất trái nhàu [Noni fruit extract]

Chiết xuất trái nhàu [Noni fruit extract]
50.000 VNĐ3.000.000 VNĐ

Chiết xuất quả gấc [Gac fruit extract]

Chiết xuất quả gấc [Gac fruit extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất quả gấc [Gac fruit extract]

Chiết xuất quả gấc [Gac fruit extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất cà tím [Eggplant extract]

Chiết xuất cà tím [Eggplant extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất cà tím [Eggplant extract]

Chiết xuất cà tím [Eggplant extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất mía [Sugarcane extract]

Chiết xuất mía [Sugarcane extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất mía [Sugarcane extract]

Chiết xuất mía [Sugarcane extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất hắc mai biển [Sea buckthorn extract]

Chiết xuất hắc mai biển [Sea buckthorn extract]
45.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất hắc mai biển [Sea buckthorn extract]

Chiết xuất hắc mai biển [Sea buckthorn extract]
45.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất ca cao [Cocoa extract]

Chiết xuất ca cao [Cocoa extract]
50.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Chiết xuất ca cao [Cocoa extract]

Chiết xuất ca cao [Cocoa extract]
50.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Chiết xuất chanh dây [Passion fruit extract]

Chiết xuất chanh dây [Passion fruit extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất chanh dây [Passion fruit extract]

Chiết xuất chanh dây [Passion fruit extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất khoai tây [Potato extract]

Chiết xuất khoai tây [Potato extract]
245.000 VNĐ11.800.000 VNĐ

Chiết xuất khoai tây [Potato extract]

Chiết xuất khoai tây [Potato extract]
245.000 VNĐ11.800.000 VNĐ

Chiết xuất táo mỹ xanh [Green apple extract ]

Chiết xuất táo mỹ xanh [Green apple extract ]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất táo mỹ xanh [Green apple extract ]

Chiết xuất táo mỹ xanh [Green apple extract ]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ