nguyên liệu mỹ phẩm

Grid List

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Chiết xuất vừng đen [Sesame seed extract]

Chiết xuất vừng đen [Sesame seed extract]
50.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất vừng đen [Sesame seed extract]

Chiết xuất vừng đen [Sesame seed extract]
50.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất quả óc chó [Walnut extract]

Chiết xuất quả óc chó [Walnut extract]
210.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất quả óc chó [Walnut extract]

Chiết xuất quả óc chó [Walnut extract]
210.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất cúc xu xi [Calendula extract]

Chiết xuất cúc xu xi [Calendula extract]
60.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Chiết xuất cúc xu xi [Calendula extract]

Chiết xuất cúc xu xi [Calendula extract]
60.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Chiết xuất tre [Bamboo extract]

Chiết xuất tre [Bamboo extract]
220.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất tre [Bamboo extract]

Chiết xuất tre [Bamboo extract]
220.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt lựu [Pomegranate seed extract]

Chiết xuất hạt lựu [Pomegranate seed extract]
75.000 VNĐ20.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt lựu [Pomegranate seed extract]

Chiết xuất hạt lựu [Pomegranate seed extract]
75.000 VNĐ20.000.000 VNĐ

Chiết xuất gạo lứt [Brown rice extract]

Chiết xuất gạo lứt [Brown rice extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất gạo lứt [Brown rice extract]

Chiết xuất gạo lứt [Brown rice extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ