cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm

Grid List

Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Chiết xuất gừng [Ginger extract]

Chiết xuất gừng [Ginger extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất gừng [Ginger extract]

Chiết xuất gừng [Ginger extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất quả bơ [Avocado extract]

Chiết xuất quả bơ [Avocado extract]
90.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất quả bơ [Avocado extract]

Chiết xuất quả bơ [Avocado extract]
90.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất bạc hà [Mint extract]

Chiết xuất bạc hà [Mint extract]
70.000 VNĐ4.500.000 VNĐ

Chiết xuất bạc hà [Mint extract]

Chiết xuất bạc hà [Mint extract]
70.000 VNĐ4.500.000 VNĐ

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]
180.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]

Chiết xuất tía tô [Perilla leaf extract]
180.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa lài [Jasmine extract]

Chiết xuất hoa lài [Jasmine extract]
210.000 VNĐ17.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa lài [Jasmine extract]

Chiết xuất hoa lài [Jasmine extract]
210.000 VNĐ17.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt lựu [Pomegranate seed extract]

Chiết xuất hạt lựu [Pomegranate seed extract]
75.000 VNĐ20.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt lựu [Pomegranate seed extract]

Chiết xuất hạt lựu [Pomegranate seed extract]
75.000 VNĐ20.000.000 VNĐ

Chiết xuất củ cải đường [Sugar beet extract]

Chiết xuất củ cải đường [Sugar beet extract]
45.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất củ cải đường [Sugar beet extract]

Chiết xuất củ cải đường [Sugar beet extract]
45.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất cà chua [Tomato extract]

Chiết xuất cà chua [Tomato extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất cà chua [Tomato extract]

Chiết xuất cà chua [Tomato extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất chuối [Banana extract]

Chiết xuất chuối [Banana extract]
90.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất chuối [Banana extract]

Chiết xuất chuối [Banana extract]
90.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]
250.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]
250.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa sen [Lotus extract]

Chiết xuất hoa sen [Lotus extract]
210.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa sen [Lotus extract]

Chiết xuất hoa sen [Lotus extract]
210.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]
50.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]
50.000 VNĐ11.000.000 VNĐ