công ty cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm

Grid List

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]
250.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]

Chiết xuất tỏi [Garlic extract]
250.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa sen [Lotus extract]

Chiết xuất hoa sen [Lotus extract]
210.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa sen [Lotus extract]

Chiết xuất hoa sen [Lotus extract]
210.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]
50.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]
50.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Chiết xuất cỏ ngọt [Sweetleaf extract]

Chiết xuất cỏ ngọt [Sweetleaf extract]
240.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất cỏ ngọt [Sweetleaf extract]

Chiết xuất cỏ ngọt [Sweetleaf extract]
240.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất nấm linh chi [Reishi mushroom extract]

Chiết xuất nấm linh chi [Reishi mushroom extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất nấm linh chi [Reishi mushroom extract]

Chiết xuất nấm linh chi [Reishi mushroom extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất tiêu đen [Black pepper extract]

Chiết xuất tiêu đen [Black pepper extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất tiêu đen [Black pepper extract]

Chiết xuất tiêu đen [Black pepper extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất atiso [Artichoke extract]

Chiết xuất atiso [Artichoke extract]
280.000 VNĐ21.000.000 VNĐ

Chiết xuất atiso [Artichoke extract]

Chiết xuất atiso [Artichoke extract]
280.000 VNĐ21.000.000 VNĐ

Chiết xuất đậu trắng [White kidney bean extract]

Chiết xuất đậu trắng [White kidney bean extract]
120.000 VNĐ9.500.000 VNĐ

Chiết xuất đậu trắng [White kidney bean extract]

Chiết xuất đậu trắng [White kidney bean extract]
120.000 VNĐ9.500.000 VNĐ

Chiết xuất yến mạch [Oat extract]

Chiết xuất yến mạch [Oat extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất yến mạch [Oat extract]

Chiết xuất yến mạch [Oat extract]
180.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất xuyên tâm liên [Green chiretta extract]

Chiết xuất xuyên tâm liên [Green chiretta extract]
250.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất xuyên tâm liên [Green chiretta extract]

Chiết xuất xuyên tâm liên [Green chiretta extract]
250.000 VNĐ14.000.000 VNĐ