Mua chiết xuất

Grid List

Hiển thị 25–36 của 174 kết quả

Chiết xuất ba kích [Morinda root extract]

Chiết xuất ba kích [Morinda root extract]
120.000 VNĐ33.000.000 VNĐ

Chiết xuất ba kích [Morinda root extract]

Chiết xuất ba kích [Morinda root extract]
120.000 VNĐ33.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa hồi [Star Anise Extract]

Chiết xuất hoa hồi [Star Anise Extract]
130.000 VNĐ10.500.000 VNĐ

Chiết xuất hoa hồi [Star Anise Extract]

Chiết xuất hoa hồi [Star Anise Extract]
130.000 VNĐ10.500.000 VNĐ

Chiết xuất trắc bách diệp [Oriental thuja extract]

Chiết xuất trắc bách diệp [Oriental thuja extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất trắc bách diệp [Oriental thuja extract]

Chiết xuất trắc bách diệp [Oriental thuja extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất quả gấc [Gac fruit extract]

Chiết xuất quả gấc [Gac fruit extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất quả gấc [Gac fruit extract]

Chiết xuất quả gấc [Gac fruit extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất cúc vạn thọ [Marigold Extract]

Chiết xuất cúc vạn thọ [Marigold Extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất cúc vạn thọ [Marigold Extract]

Chiết xuất cúc vạn thọ [Marigold Extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất cây xương rồng [Cactus extract]

Chiết xuất cây xương rồng [Cactus extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất cây xương rồng [Cactus extract]

Chiết xuất cây xương rồng [Cactus extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa súng [Water lily extract]

Chiết xuất hoa súng [Water lily extract]
175.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất hoa súng [Water lily extract]

Chiết xuất hoa súng [Water lily extract]
175.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất cà tím [Eggplant extract]

Chiết xuất cà tím [Eggplant extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất cà tím [Eggplant extract]

Chiết xuất cà tím [Eggplant extract]
100.000 VNĐ7.500.000 VNĐ

Chiết xuất đậu biếc [Butterfly pea extract]

Chiết xuất đậu biếc [Butterfly pea extract]
100.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất đậu biếc [Butterfly pea extract]

Chiết xuất đậu biếc [Butterfly pea extract]
100.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt mơ [Apricot seed extract]

Chiết xuất hạt mơ [Apricot seed extract]
80.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất hạt mơ [Apricot seed extract]

Chiết xuất hạt mơ [Apricot seed extract]
80.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Chiết xuất mía [Sugarcane extract]

Chiết xuất mía [Sugarcane extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất mía [Sugarcane extract]

Chiết xuất mía [Sugarcane extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất hắc mai biển [Sea buckthorn extract]

Chiết xuất hắc mai biển [Sea buckthorn extract]
45.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất hắc mai biển [Sea buckthorn extract]

Chiết xuất hắc mai biển [Sea buckthorn extract]
45.000 VNĐ14.000.000 VNĐ